Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ είναι εξειδικευμένη στην απολύμανση επιφανειών και χώρων από μικροοργανισμούς (ιούς και μικρόβια).

Προσφέρουμε υπηρεσίες απολυμάνσεων, για ιούς και μικρόβια, σε: