ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Κλείστε τώρα ραντεβού!

Τηλ: 2610 452 459

E-mail: info@app.net.gr

ή ζητείστε προσφορά ή πληροφορίες...

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας...

Προετοιμασία και διαδικασία

Πριν εκτελέσουμε την απολύμανση, συνιστούμε να έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και απομάκρυνση των ευαίσθητων υλικών και τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα στον χώρο. Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για τη χρήση αυτή. Πρακτικά κανένα υπόλειμμα των δραστικών απολυμαντικών ουσιών δεν θα παραμείνει μετά τον αερισμό. Η απολύμανση ενός χώρου διαρκεί περί τα 15΄. Κατόπιν ο χώρος σας μπορεί να αεριστεί και να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Παρέχεται Βεβαίωση Απολύμανσης της "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ", καθώς και Πιστοποιητικό Ελέγχου της Αποτελεσματικότητας της Απολύμανσης από το ΕΚΕΤ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

  • Καθαρίστε τον χώρο σας
  • Απομακρύνετε εκτεθειμένα τρόφιμα κλπ
  • Απολύμανση σε λιγότερο από 15΄
  • Όχι άνθρωποι ή ζώα στον χώρο
  • Κανονική χρήση αμέσως μετά
  • Βεβαίωση Απολύμανσης
  • Πιστοποιητικό Ελέγχου