ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

Αποτελεσματική απολύμανση για ιούς και μικρόβια!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου αποτελεσματικότητας της μικροβιακής απολύμανσης, από το ΕΚΕΤ, χωρίς χρέωση!

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ της COVID-19 (SARS-CoV-2)

Εξειδικευμένα Συνεργεία και Προηγμένες Μέθοδοι

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΕΚΕΤ

EKET

Εργαστηριακό Κέντρο Ελέγχου Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΜΕΠΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

Επικοινωνήστε τώρα!